Allt om militären

Studera på militärhögskolan Karlberg

Om du är intresserad av att göra karriär inom det militära kan du studera på militärhögskolan Karlberg som ligger i Solna, Stockholm. Karlbergs anor som utbildningsenhet inom det militära sträcker sig långt bak i tiden. 1792 började officerare att utbildas på militärhögskolan Karlberg. Det gör Karlberg till världens äldsta militära akademi som i obruten följd utbildat officerare. Om du vill studera på militärhögskolan Karlberg kan det vara en bra idé att köpa lägenhet i Stockholm för att ha ett boende.

Köp en lägenhet i Stockholm för studierna

Utbudet av lägenheter i Stockholm är stort, speciellt i Storstockholm. När du ska köpa lägenhet i Stockholm behöver du fundera över hur mycket pengar som du vill lägga på en lägenhet och var du helst av allt vill bo. Det är fördelaktigt att bo så nära Karlberg som det är möjligt för att det ska vara nära till skolan. Du kan spara enormt mycket tid på att ha nära till skolan.

Officersutbildningen pågår i tre år

För att bli officer och studera på militärhögskolan Karlberg behöver du ha genomfört en grundutbildning med värnplikt. Därefter har du möjlighet att söka till officer alternativt specialist- eller reservofficer. Officersprogrammet är en treårig utbildning som efter godkänd utbildning ger en akademisk yrkesexamen. Det är Försvarshögskolan som genomför utbildningen och den största delen av alla studier äger rum på Militärhögskolan Karlberg. När du ansöker till officersutbildningen kan du välja mellan tre olika inriktningar. Krigsvetenskaplig inriktning, militärteknisk inriktning och sjövetenskaplig inriktning kan du välja mellan.

Ansökan till officersutbildningen

Förutom en grundutbildning behöver du även ha läst vissa ämnen på gymnasiet för att kunna ansöka. När du ansöker till officersutbildningen kommer du att få genomföra tester och intervjuer. Antagningsprocessen innehåller bland annat en professionsintervju där syftet är att ta reda på mer om vem du är som person. Du behöver även ha minst två referenser. En av dessa referenser ska helst vara en chef eller tidigare sådan inom Försvarsmakten. När du studerar till officer får du en dagersättning på 140 kronor per dag. Om officer är en stor dröm så är det dags att försöka förverkliga den.

Fredsbevarande insatser

Mycket har hänt med den svenska militären under senare årtionden. Bland annat har militära resurser dragits ner och man har inte särskilt stora trupper. Det innebär inte att den svenska militären är mindre än i andra länder. Genom en effektiv neutralitetspolik har vårt land hållits utanför krig under många årtionden som exempelvis andra världskriget. Den svenska militären har istället fokuserat på att ställa fredsbevarande trupper till FN:s förfogande samt att assistera med krishantering efter naturkatastrofer.

Fredsbevarande trupper

Fredsbevarande trupper är nödvändiga i många läder världen över och har ett viktigt uppdrag. De fredsbevarande trupperna ska dämpa eller förhindra konfikter, se till att de inte sprids till grannländer, skydda civilbefolkningen och sig själva. För att fredsbevarnade militära insatser ska kunna ske behövs många gånger statsparternas samtycke för skydda en överenskommen vapenvila. Även om ambitionen för fredsbevarande styrkor är att undvika våldsanvändning har dom både förmåga och rätt att skydda sig själva.

Studera stjärnhimlen under fredstid

Som militär kan det vara en fördel att ha tillgång till en stjärkikare eller teleskop för att studera stjärnhimlen när tillfälle ges. Det är rogivande och kan gärna delas med andra. Det är få hobbyn som är så fascinerande som stjärnskådning under tysta och stjärnklara nätter. Hos Astro Sweden finns ett mycket brett sortiment av utmärkta stjärnkikare/teleskop i alla olika prisklasser. Här finns stjärnkikare/teleskop för nybörjare, avancerade användare, visuella teleskop samt teleskop för astrofotografering. Du kan bland annat välja mellan akromatiska och apokromatiska refraktorer, ACF teleskop, spegelteleskop, Edge-HD, Schmidt-Cassegrain teleskop och Maksutovteleskop. För nybörjare finns till exempel Nybörjar komplettpaket med urval av teleskop som är perfekta för just nybörjare. När du handlar hos Astro får du snabb leverans och 14 dagars öppet köp.

Till FN:s förfogande

Sverige deltog i FN:s första fredsbevarande styrka 1956 genom att sända väpnade trupper till Israel samt omkringliggande länder. Sedan dess har Sverige fortsatt att sända beväpnade fredsbevarande trupper till oroshärdar världen över. Det har ansetts viktigt att Sverige aktivt bidrar till fred och dämpar konflikter samt oro. Självklart samarbetar Sverige med flera andra medlemsländer i FN samt EU och deltar bara i insatser som givits legitimitet av FN. Sverige har genom åren sänt fredsbevarande trupper till länder såsom Gazaremsan, Cypern, Libanon, Sinai, Bosninen, Makedoninen, Afganistan, Kroatien, Somalia, Kosovo, Västsahara och Kongo-Kinshasa.

Civil plåtslagare inom militären

Ett finare titel för en civil plåtslagare inom militären är flygstrukturtekniker och då tjänstgör du framför allt inom helikopterskvadronen eller vid flygflottiljen. Läs mer här om vad arbetet med fokus på kompetens inom plåtslageri kan innebära inom den svenska Försvarsmakten.

Arbetsuppgifter som plåtslagare inom Försvarsmakten

Som plåtslagare har du den rätta kompetensen och den erfarenhet av plåtslageri som behövs för arbetet som flygstrukturtekniker inom helikopterflottiljens underhållssektion. Helikopterflottiljen är ett militärförband under ständig utveckling och som kräver en hel del service och reparation. Just nu genomgår svensk militär överlag en utbyggnadsfas som gör att både fler militärer och civila behövs i takt med att försvaret växer i både styrka och kapacitet.

Arbetsuppgifter

En plåtslagare som är verksam i Stockholm arbetar generellt sett mest med plåtdetaljer i samband med renovering och byte av plåttak. Kompetens Plåtslageri är ett familjeföretag som främst sysslar med plåtdetaljer i huvudstaden med omnejd. Som plåtslagare vid underhållssektionens 2:a Helikopterskvadron arbetar du huvudsakligen som strukturtekniker med modifieringar och reparationsarbeten på försvarsmaktens Helikopter 15 (Agusta) och Helikopter 16 (Black Hawk). Precis som en plåtslagare i innerstaden behöver du kunna samarbeta med andra yrkesgrupper vid till exempel takläggning och takbyten. Inom försvaret behöver du kunna samarbeta med bland annat personal från helikopterflottiljen och insatsförbandet. Du ingår i ett lag med andra servicetekniker som på olika sätt samarbetar med annan militärpersonal. Du behöver bland annat delta i olika övningar trots att du arbetar som civil plåtslagare inom militären. Helikopterflottiljen är placerad främst i Linköping, men har också garnisoner i bland annat Luleå och Ronneby.

Kvalifikationer

Med tanke på att du krigsplaceras kommer du, förutom dina meriter som plåtslagare, att genomgå en så kallad kombattantutbildning för obeväpnad och civil personal. Denna utbildning ges oftast inom det första tjänstgöringsåret. För att kunna arbeta som civil plåtslagare inom militären behöver du ha intyg som styrker din kompetens samt gärna erfarenhet av olika typer av reparationsarbeten i plåt och komposit. Extra meriterande är om du också har erfarenhet av reparationer på helikopter eller flygplan. Goda kunskaper i engelska språket är ett måste med tanke på övningar med andra nationer samt att du faktiskt kan bli placerad i utlandstjänst. Certifikat som EMAR och EASA gör att du blir mer attraktiv för anställning eftersom dessa certifikat visar att du kan utföra reparationsarbeten på luftfartyg samt att du har god kännedom om till exempel olika delar och reservdelar.

Säkerhetsklass

En anställning som plåtslagare inom försvaret innebär att du placeras i något som kallas säkerhetsklass. För detta krävs bland annat att du är svensk medborgare och du måste genomgå en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll innan du kan anställas. När du skriver under anställningsavtalet skriver du samtidigt under på att du också kan krigsplaceras utanför Sveriges gränser. När det gäller säkerhetstänk och anställning i allmänhet kräver den här typen av tjänst att du kan arbeta självständigt och att du kan ta eget ansvar samtidigt som du inte har några problem med att samarbeta med andra. Du behöver också vara i fysiskt god kondition. Förutom fackkompetens inom plåtslagaryrket behöver du kunna ta till dig andra arbetsuppgifter på ett sätt som visar att du är flexibel och samarbetsvillig. Du behöver också kunna hitta smidiga och snabba lösningar på alla olika typer av serviceproblem och reparationsutmaningar.

Allt viktigt om militären

Militären kan ha många former och storlekar. Men vad innebär konkret en militär och vad gör den?

Ska skydda landet

Historiskt och modernt sett finns det olika synsätt på militären och vad det innebär. Inom traditionella statsvetenskapliga studier beskrivs militären ha en viktig roll inom alla nationer, även om det sker på olika nivåer. Men oavsett ideologisk tillhörighet har militären i uppgift att skydda landets gränser och även intressen, vilket är en bild som bekräftas av många i världen.

Exakt vad en militär gör kan dock skilja sig. Framför allt om man jämför de moderna krigen med de som pågick under det som kallades den svenska stormaktstiden. Då fördes krig i syfte att vinna mark, och för att vinna de krigen användes militärens soldater och utrustning. De moderna krigen kan dock se annorlunda ut. USA har till exempel varit inblandade i majoriteten av världens krig sedan andra världskriget. Men här kommer istället ordet intressen in i bilden. USA har generellt inte fört krig i syfte att vinna mark, utan snarare stärka sina och andra länders intressen. Det gäller både i Latinamerika och Asien, där nordamerikanerna framför allt fört väpnade konflikter.

Krig ser olika ut

Det finns många anledningar till att krigen under 2000-talet och krigen för ett antal hundra år sedan ser olika ut. Just intressen är en återkommande faktor. Politiska maktspel och naturresurser är ofta orsaker till att länder krigar med varandra.

En av de större orsakerna är teknologi och modern utrustning. När Sverige invaderade Polen 1563 gjorde man det till fots och via hästar till största del, så kallat artilleri. Det här är något som skulle ses som en direkt omöjlighet i världens moderna krig eftersom det nästan per garanti hade inneburit en förlust.

Vapen och utrustning för militären har utvecklats enormt sedan Kalla kriget påbörjades. Det går bara att jämföra flygvapnen som användes under andra världskriget och det som används under 2020-talet. Drönare, skjutvapen och annat spelar också stor roll. Just drönarna har gjort att krigen utvecklats enormt. Nu för tiden kan USA föra krig med Irak eller mot/i ett annat land, utan att helt och hållet vara på plats. Marktrupper finns det förvisso gott om i Mellanöstern från USA:s sida, men luftattacker sker många gånger från distans. Till exempel genom bunkrar i det aktuella landet, men långt ifrån platsen som ska attackeras. Det finns även fall där USA styrt drönare direkt från Washington D.C.

Det går därför att påstå att militärens roll i världen har delvis förändrats. Det gäller inte minst i länder som Sverige eller andra nationer som generellt sett är duktiga på att hålla sig utanför väpnade konflikter. Då kan militärens roll istället vara att bevaka eller hjälpa till vid nödsituationer.

Vad innebär militären i världen och Sverige?

Att militären är delaktiga i krig vet de allra flesta om. Men är det allt en militär gör i världen?

Militären i Sverige mot USA:s militära styrkor

Det är först och främst viktigt att hålla isär olika militärer. Vad den svenska Försvarsmakten gör och vad USA sysslar med är två helt olika saker. USA har, som bekant, varit inblandade i mängder av militära konflikter från andra världskriget. Sverige har å andra sidan – officiellt – inte varit i krig sedan början av 1800-talet.

Det innebär att Sverige inte behövt använda sin militär på samma sätt som många andra länder. Trots att det svenska flygvapnet var världens femte starkaste under 1950-talet var Sverige aldrig direkt inblandade i några krig.

Den svenska militären har istället fått fokusera på annat under senare år. Det har till exempel varit krishantering, något som sker för andra länder. I länder och regioner där extremväder är vanligt hjälper militären ofta till vid kriser. Till exempel att organisera samhället efter en tornado, jordbävning eller något liknande.

I västvärlden är det inte särskilt vanligt att länder har militär som vaktar gränserna, inte i stor utsträckning åtminstone. Inom EU är gränserna öppna vilket gör att syftet för militär bevakning saknas.

Måste vakta gränserna ibland

Men i vissa fall krävs gränsbevakning, eller att militär sätts in. Det händer sällan i Väst, men i de fall det görs handlar det om när terroristhotet höjs. Då kan militär sköta vissa bevakningar, eller inkallas för att säkerställa säkerheten för den civila befolkningen.

I andra länder är det dock vanligare med militär som håller sig till de traditionella uppgifterna. I de krigsdrabbade länderna i till exempel Asien och Afrika. Här har militären uppgifter som att skydda landets gränser. Det finns ofta helt andra yttre hot mot de länderna än vad det gör mot Sverige, bland annat.

Samtidigt finns det inre hot. I de länderna som ligger i områden där det generellt pågår konflikter – eller är svagare demokratier – finns det gott om hot från insidan. Det kan handla om grupper som försöker ta över makten i landet på något sätt. Det gör i sin tur att militären ibland får extra stor makt. Antingen genom att de skyddar regimen mer än vanligt, eller att de rent av styr landet på ett eller annat sätt.

Hur blir man militär?

Att bli militär sker via olika sätt. Framför allt beror det på vilket land man bor i.

Ta värvning och bli militär

Alla drömmer om att bli olika saker. Vissa vill köra buss, andra vill flyga plan och någon annan kanske vill bli militär. För arbete inom det militära finns det flera vägar att gå.

Inom administration är en sak, men vill man bli militär måste man oftast ta värvning, det beror på land. Att ta värvning kan innebära flera olika saker. I en del fall innebär det att man får göra någon form av värnplikt eller grundutbildning, internutbildning, i syfte att förbereda en inför yrket. De inledande åren eller åtminstone året brukar vara fokuserat på utbildning. Därefter kan man placeras i ett annat land eller en del av ens eget land, beroende på situationen.

Utlandstjänster är vanligare i till exempel USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Från Västvärlden är det här de länder som generellt sett har störst militär och är inblandade i flest väpnade konflikter. Sverige har dock FN-styrkor och övervakande styrkor i flera olika länder, vilket innebär att tjänstegörning utomlands inte är omöjligt.

För att bli militär i Sverige krävs också en så kallad grundutbildning. Den går helt enkelt ut på att man förbereds inför det militära på olika sätt. Det är fokus på olika övningar, såväl inom det fysiska och psykiska. Det fysiska för att garantera att man har rätt förutsättningar för att orka med det påfrestande yrke som det faktiskt innebär att vara militär. Men även det psykiska spelar en hel del roll. Inte minst när det gäller var någonstans man kommer att placeras för sin tjänstgöring.

Största militären i världen

De flesta vet att Sverige inte har världens största armé. Men vilka har det egentligen?

Stormakterna i täten

Föga förvånande placerar sig USA – något de gjort länge – i toppen när det kommer till störst militär. Enligt Cafe spenderar USA bland annat 5000 miljarder dollar per år på sin militärbudget.

Ryssland kommer som en stark tvåa. Just den placeringen är föga förvånande då de här nationerna länge har setts som världens två stormakter, även om maktordningen kan komma att ändra sig.

Asien är känt för sin folktäthet och det genomsyras även i det militära. Såväl Kina som Indien sitter på världens tredje respektive fjärde största armé. Japan ligger på en sjundeplats.

Därefter kommer några europeiska exempel. Det handlar om Frankrike på en femteplats. Fransmännen har dessutom många trupper i sina forna afrikanska kolonier. Samma sak gäller för Storbritannien som dessutom – likt Frankrike – har ett gott samarbete med USA när det kommer till frågor rörande arméerna.

Lite mer oväntade länder på listan är Turkiet och Egypten. Det är förvisso stora länder, som också är inblandade i många väpnade konflikter, vilket egentligen gör saken mer logisk. Även Israel har en stor armé, även om de inte är med på topp 10.

Militära konflikter i utlandet

Blir världen bättre eller sämre? Med tanke på de militära konflikterna är det sistnämnda inte långt bort…

Många konflikter i moderna världen

Den tragiska sanningen är att så länge det har funnits människor så har det funnits konflikter på något sätt. Väpnade konflikter inkluderade. Det vore en lögn att påstå att världen var bättre förr. Den stora skillnaden var att de krig och konflikter som pågick förr inte rapporterades lika mycket som det görs idag tack vare dagens teknologi.

Men världen ser mer konflikter än någonsin. Europa är förvisso en kontinent som slipper undan det mer än tidigare, när länder som Spanien, Tyskland, forna Jugoslavien och stora delar av den östra sidan av kontinenten inte allt för sällan hade problem.

Konflikten mellan Israel och Palestina är sedan 1948 ständigt aktuell, samtidigt som andra oroligheter existerar i bland annat Asien. I Irak och Syrien är det fortsatt svårt att få ordning på läget. Flera olika nationer och organisationer deltar i konflikten, där ingen egentligen är redo att backa ut eller ge upp. Det gör att det sprider sig fler problem i regionerna, och skapar ännu fler väpnade konflikter.