Allt om militären

Allt viktigt om militären

Militären kan ha många former och storlekar. Men vad innebär konkret en militär och vad gör den?

Ska skydda landet

Historiskt och modernt sett finns det olika synsätt på militären och vad det innebär. Inom traditionella statsvetenskapliga studier beskrivs militären ha en viktig roll inom alla nationer, även om det sker på olika nivåer. Men oavsett ideologisk tillhörighet har militären i uppgift att skydda landets gränser och även intressen, vilket är en bild som bekräftas av många i världen.

Exakt vad en militär gör kan dock skilja sig. Framför allt om man jämför de moderna krigen med de som pågick under det som kallades den svenska stormaktstiden. Då fördes krig i syfte att vinna mark, och för att vinna de krigen användes militärens soldater och utrustning. De moderna krigen kan dock se annorlunda ut. USA har till exempel varit inblandade i majoriteten av världens krig sedan andra världskriget. Men här kommer istället ordet intressen in i bilden. USA har generellt inte fört krig i syfte att vinna mark, utan snarare stärka sina och andra länders intressen. Det gäller både i Latinamerika och Asien, där nordamerikanerna framför allt fört väpnade konflikter.

Krig ser olika ut

Det finns många anledningar till att krigen under 2000-talet och krigen för ett antal hundra år sedan ser olika ut. Just intressen är en återkommande faktor. Politiska maktspel och naturresurser är ofta orsaker till att länder krigar med varandra.

En av de större orsakerna är teknologi och modern utrustning. När Sverige invaderade Polen 1563 gjorde man det till fots och via hästar till största del, så kallat artilleri. Det här är något som skulle ses som en direkt omöjlighet i världens moderna krig eftersom det nästan per garanti hade inneburit en förlust.

Vapen och utrustning för militären har utvecklats enormt sedan Kalla kriget påbörjades. Det går bara att jämföra flygvapnen som användes under andra världskriget och det som används under 2020-talet. Drönare, skjutvapen och annat spelar också stor roll. Just drönarna har gjort att krigen utvecklats enormt. Nu för tiden kan USA föra krig med Irak eller mot/i ett annat land, utan att helt och hållet vara på plats. Marktrupper finns det förvisso gott om i Mellanöstern från USA:s sida, men luftattacker sker många gånger från distans. Till exempel genom bunkrar i det aktuella landet, men långt ifrån platsen som ska attackeras. Det finns även fall där USA styrt drönare direkt från Washington D.C.

Det går därför att påstå att militärens roll i världen har delvis förändrats. Det gäller inte minst i länder som Sverige eller andra nationer som generellt sett är duktiga på att hålla sig utanför väpnade konflikter. Då kan militärens roll istället vara att bevaka eller hjälpa till vid nödsituationer.

Du kanske också gillar…