Militär utomlands

Allt om svenska militären

Sverige är inget land som är känt för sin militär. Men trots det finns det en – hur ser den ut?

Inte lika stark som förr

Sveriges militär var en gång i tiden en av Europas och hela världens starkaste. Det var framför allt mellan åren 1611 och 1718 – även känt som stormaktstiden – som svenskarna nådde framgångar militärt. Man hade kontroll över stora delar av sina grannländer, samt andra delar av Europa. Från Ryssland och Polen till Frankrike och Tyskland, bland annat.

Men ryssarna blev till slut för starka samtidigt som framför allt de skandinaviska länderna och Finland slet sig fria. Det gjorde att Sverige under de nästkommande hundra åren förlorade både mycket mark och människor. I början av 1800-talet avgjordes det sista kriget i svensk historia, eftersom Sverige varit neutrala eller utanför alla väpnade konflikter sedan dess.

Efter andra världskriget nådde Sverige dock lite av en peak inom det militära. Man hade till exempel att av världens starkaste flygvapen, trots att man aldrig aktivt deltog i något krig. Det fanns förvisso planer på det, när man höll på att dras in i Kalla kriget. Men det blev inget mer än just planer.

I modern tid har Sverige dragit ner rejält på sina militära resurser. Militärens budget ligger på cirka 60 miljarder kronor och man har inte överdrivet stora trupper. Under 500 aktiva och nära 15 000 stående, som skulle vara redo att hoppa in vid behov. Däremot har Sverige långt ifrån den minsta militären i Europa och världen.

Kan man bli militär i Sverige?

Trots att Sverige inte har några stora arméer är det trots allt möjligt att bli militär.

Gör en grundutbildning

För att bli militär i Sverige är det positivt att ha gjort värnplikten, eller lumpen, om man föredrar det ordet. Oavsett måste alla som vill bli militärer göra olika övningar och tester. Därefter måste nya rekryteringar göra en grundutbildning. Här bekantas man med sina nya miljöer och andra viktiga delar inom det militära.

Grundutbildningen fokuserar på att lära de blivande militärerna om arbetet, förutsättningarna och mycket annat. Därefter har man möjligheten att börja arbeta för Försvarsmakten. Som svensk har man möjligheten att jobba i olika länder inom det militära, enligt Försvarsmakten själva.

Samtidigt beror det på många olika faktorer. Sverige är som bekant ingen stormakt inom det militära och är inte heller ett land som har varit i krig mycket. Något de över 210 åren i rad i fred bekräftar. Men det finns trots det möjlighet att göra sin tjänstgöring utomlands. Även om Sverige inte ligger i krig med Afghanistan finns det svenska trupper där och på andra håll i Mellanöstern samt andra delar av världen.