Militär användning av traktorer och hjullastare

Svenska militären kan dra nytta av traktorer och hjullastare för att effektivt bygga och underhålla skjutbanor. Traktorer utrustade med markberedningsredskap kan användas för att jämna ut och förbereda marken för skjutbanor, vilket skapar en jämn yta för träning och övning. Hjullastare är också värdefulla för att hantera och flytta material, inklusive måltavlor och skyddsanordningar. Anpassningsbarhet …

Militärmode

Militärer känns igen eftersom de har på sig en uniform när de är i tjänst. Det har lett till att modeskapare har inspirerats och skapat kläder för vanliga privatpersoner med militärt tema. Byxor Det finns cargobyxor dam på nätet där utbudet är som störst. Cargobyxor har en ficka på sidan utöver de vanliga byxfickorna, vilket …

Försvarsmakten och CBRN-arbete

En viktig del av Sveriges försvarsmakt är att skydda landet mot hot där olika kemiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel används. I Sverige arbetar CBRN-gruppen med den här typen av riskfyllda händelser. Skydda Sverige och dess befolkning Försvarsmaktens specialiserade CBRN-soldater arbetar med att upptäcka och sedan avvärja hot där farliga ämnen används som vapen. Det finns …

Studera på militärhögskolan Karlberg

Om du är intresserad av att göra karriär inom det militära kan du studera på militärhögskolan Karlberg som ligger i Solna, Stockholm. Karlbergs anor som utbildningsenhet inom det militära sträcker sig långt bak i tiden. 1792 började officerare att utbildas på militärhögskolan Karlberg. Det gör Karlberg till världens äldsta militära akademi som i obruten följd …

Fredsbevarande insatser

Mycket har hänt med den svenska militären under senare årtionden. Bland annat har militära resurser dragits ner och man har inte särskilt stora trupper. Det innebär inte att den svenska militären är mindre än i andra länder. Genom en effektiv neutralitetspolik har vårt land hållits utanför krig under många årtionden som exempelvis andra världskriget. Den …

Civil plåtslagare inom militären

Ett finare titel för en civil plåtslagare inom militären är flygstrukturtekniker och då tjänstgör du framför allt inom helikopterskvadronen eller vid flygflottiljen. Läs mer här om vad arbetet med fokus på kompetens inom plåtslageri kan innebära inom den svenska Försvarsmakten. Arbetsuppgifter som plåtslagare inom Försvarsmakten Som plåtslagare har du den rätta kompetensen och den erfarenhet …