Allt om militären

Försvarsmakten och CBRN-arbete

En viktig del av Sveriges försvarsmakt är att skydda landet mot hot där olika kemiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel används. I Sverige arbetar CBRN-gruppen med den här typen av riskfyllda händelser.

Skydda Sverige och dess befolkning

Försvarsmaktens specialiserade CBRN-soldater arbetar med att upptäcka och sedan avvärja hot där farliga ämnen används som vapen. Det finns så klart andra aktörer bakom, till exempel miljöteknikföretaget https://radea.se/ som arbetar för sunda livsmiljöer. De tjänster du läser om på https://radea.se/ bidrar till att förbättra folkhälsan, men det är ingen form av militär inrättning för att skydda befolkningen. Däremot är det positivt att den här typen av privata företag som du finner på https://radea.se/ engagerar sig. Radon är nämligen en direkt farlig gas som påverkar din hälsa.

Utrustning för CBRN-gruppen

Olika instrument som indikerar upptäckt av biologiska eller kemiska ämnen används av CBRN-gruppen. För att kunna analysera eventuella hot tas prover med hjälp av fältanalysinstrument. CBRN har även mobila analyslaboratorier för att kunna utföra alla moment direkt i det utsatta området.

Du kanske också gillar…