Allt om militären

Civil plåtslagare inom militären

Ett finare titel för en civil plåtslagare inom militären är flygstrukturtekniker och då tjänstgör du framför allt inom helikopterskvadronen eller vid flygflottiljen. Läs mer här om vad arbetet med fokus på kompetens inom plåtslageri kan innebära inom den svenska Försvarsmakten.

Arbetsuppgifter som plåtslagare inom Försvarsmakten

Som plåtslagare har du den rätta kompetensen och den erfarenhet av plåtslageri som behövs för arbetet som flygstrukturtekniker inom helikopterflottiljens underhållssektion. Helikopterflottiljen är ett militärförband under ständig utveckling och som kräver en hel del service och reparation. Just nu genomgår svensk militär överlag en utbyggnadsfas som gör att både fler militärer och civila behövs i takt med att försvaret växer i både styrka och kapacitet.

Arbetsuppgifter

En plåtslagare som är verksam i Stockholm arbetar generellt sett mest med plåtdetaljer i samband med renovering och byte av plåttak. Kompetens Plåtslageri är ett familjeföretag som främst sysslar med plåtdetaljer i huvudstaden med omnejd. Som plåtslagare vid underhållssektionens 2:a Helikopterskvadron arbetar du huvudsakligen som strukturtekniker med modifieringar och reparationsarbeten på försvarsmaktens Helikopter 15 (Agusta) och Helikopter 16 (Black Hawk). Precis som en plåtslagare i innerstaden behöver du kunna samarbeta med andra yrkesgrupper vid till exempel takläggning och takbyten. Inom försvaret behöver du kunna samarbeta med bland annat personal från helikopterflottiljen och insatsförbandet. Du ingår i ett lag med andra servicetekniker som på olika sätt samarbetar med annan militärpersonal. Du behöver bland annat delta i olika övningar trots att du arbetar som civil plåtslagare inom militären. Helikopterflottiljen är placerad främst i Linköping, men har också garnisoner i bland annat Luleå och Ronneby.

Kvalifikationer

Med tanke på att du krigsplaceras kommer du, förutom dina meriter som plåtslagare, att genomgå en så kallad kombattantutbildning för obeväpnad och civil personal. Denna utbildning ges oftast inom det första tjänstgöringsåret. För att kunna arbeta som civil plåtslagare inom militären behöver du ha intyg som styrker din kompetens samt gärna erfarenhet av olika typer av reparationsarbeten i plåt och komposit. Extra meriterande är om du också har erfarenhet av reparationer på helikopter eller flygplan. Goda kunskaper i engelska språket är ett måste med tanke på övningar med andra nationer samt att du faktiskt kan bli placerad i utlandstjänst. Certifikat som EMAR och EASA gör att du blir mer attraktiv för anställning eftersom dessa certifikat visar att du kan utföra reparationsarbeten på luftfartyg samt att du har god kännedom om till exempel olika delar och reservdelar.

Säkerhetsklass

En anställning som plåtslagare inom försvaret innebär att du placeras i något som kallas säkerhetsklass. För detta krävs bland annat att du är svensk medborgare och du måste genomgå en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll innan du kan anställas. När du skriver under anställningsavtalet skriver du samtidigt under på att du också kan krigsplaceras utanför Sveriges gränser. När det gäller säkerhetstänk och anställning i allmänhet kräver den här typen av tjänst att du kan arbeta självständigt och att du kan ta eget ansvar samtidigt som du inte har några problem med att samarbeta med andra. Du behöver också vara i fysiskt god kondition. Förutom fackkompetens inom plåtslagaryrket behöver du kunna ta till dig andra arbetsuppgifter på ett sätt som visar att du är flexibel och samarbetsvillig. Du behöver också kunna hitta smidiga och snabba lösningar på alla olika typer av serviceproblem och reparationsutmaningar.

Du kanske också gillar…