Allt om militären

Vad innebär militären i världen och Sverige?

Att militären är delaktiga i krig vet de allra flesta om. Men är det allt en militär gör i världen?

Militären i Sverige mot USA:s militära styrkor

Det är först och främst viktigt att hålla isär olika militärer. Vad den svenska Försvarsmakten gör och vad USA sysslar med är två helt olika saker. USA har, som bekant, varit inblandade i mängder av militära konflikter från andra världskriget. Sverige har å andra sidan – officiellt – inte varit i krig sedan början av 1800-talet.

Det innebär att Sverige inte behövt använda sin militär på samma sätt som många andra länder. Trots att det svenska flygvapnet var världens femte starkaste under 1950-talet var Sverige aldrig direkt inblandade i några krig.

Den svenska militären har istället fått fokusera på annat under senare år. Det har till exempel varit krishantering, något som sker för andra länder. I länder och regioner där extremväder är vanligt hjälper militären ofta till vid kriser. Till exempel att organisera samhället efter en tornado, jordbävning eller något liknande.

I västvärlden är det inte särskilt vanligt att länder har militär som vaktar gränserna, inte i stor utsträckning åtminstone. Inom EU är gränserna öppna vilket gör att syftet för militär bevakning saknas.

Måste vakta gränserna ibland

Men i vissa fall krävs gränsbevakning, eller att militär sätts in. Det händer sällan i Väst, men i de fall det görs handlar det om när terroristhotet höjs. Då kan militär sköta vissa bevakningar, eller inkallas för att säkerställa säkerheten för den civila befolkningen.

I andra länder är det dock vanligare med militär som håller sig till de traditionella uppgifterna. I de krigsdrabbade länderna i till exempel Asien och Afrika. Här har militären uppgifter som att skydda landets gränser. Det finns ofta helt andra yttre hot mot de länderna än vad det gör mot Sverige, bland annat.

Samtidigt finns det inre hot. I de länderna som ligger i områden där det generellt pågår konflikter – eller är svagare demokratier – finns det gott om hot från insidan. Det kan handla om grupper som försöker ta över makten i landet på något sätt. Det gör i sin tur att militären ibland får extra stor makt. Antingen genom att de skyddar regimen mer än vanligt, eller att de rent av styr landet på ett eller annat sätt.

Du kanske också gillar…