srtc.se

Studera på militärhögskolan Karlberg

Om du är intresserad av att göra karriär inom det militära kan du studera på militärhögskolan Karlberg som ligger i Solna, Stockholm. Karlbergs anor som utbildningsenhet inom det militära sträcker sig långt bak i tiden. 1792 började officerare att utbildas på militärhögskolan Karlberg. Det gör Karlberg till världens äldsta militära akademi som i obruten följd utbildat officerare. Om du vill studera på militärhögskolan Karlberg kan det vara en bra idé att köpa lägenhet i Stockholm för att ha ett boende.

Köp en lägenhet i Stockholm för studierna

Utbudet av lägenheter i Stockholm är stort, speciellt i Storstockholm. När du ska köpa lägenhet i Stockholm behöver du fundera över hur mycket pengar som du vill lägga på en lägenhet och var du helst av allt vill bo. Det är fördelaktigt att bo så nära Karlberg som det är möjligt för att det ska vara nära till skolan. Du kan spara enormt mycket tid på att ha nära till skolan.

Officersutbildningen pågår i tre år

För att bli officer och studera på militärhögskolan Karlberg behöver du ha genomfört en grundutbildning med värnplikt. Därefter har du möjlighet att söka till officer alternativt specialist- eller reservofficer. Officersprogrammet är en treårig utbildning som efter godkänd utbildning ger en akademisk yrkesexamen. Det är Försvarshögskolan som genomför utbildningen och den största delen av alla studier äger rum på Militärhögskolan Karlberg. När du ansöker till officersutbildningen kan du välja mellan tre olika inriktningar. Krigsvetenskaplig inriktning, militärteknisk inriktning och sjövetenskaplig inriktning kan du välja mellan.

Ansökan till officersutbildningen

Förutom en grundutbildning behöver du även ha läst vissa ämnen på gymnasiet för att kunna ansöka. När du ansöker till officersutbildningen kommer du att få genomföra tester och intervjuer. Antagningsprocessen innehåller bland annat en professionsintervju där syftet är att ta reda på mer om vem du är som person. Du behöver även ha minst två referenser. En av dessa referenser ska helst vara en chef eller tidigare sådan inom Försvarsmakten. När du studerar till officer får du en dagersättning på 140 kronor per dag. Om officer är en stor dröm så är det dags att försöka förverkliga den.

Fredsbevarande insatser

Mycket har hänt med den svenska militären under senare årtionden. Bland annat har militära resurser dragits ner och man har inte särskilt stora trupper. Det innebär inte att den svenska militären är mindre än i andra länder. Genom en effektiv neutralitetspolik har vårt land hållits utanför krig under många årtionden som exempelvis andra världskriget. Den svenska militären har istället fokuserat på att ställa fredsbevarande trupper till FN:s förfogande samt att assistera med krishantering efter naturkatastrofer.

Fredsbevarande trupper

Fredsbevarande trupper är nödvändiga i många läder världen över och har ett viktigt uppdrag. De fredsbevarande trupperna ska dämpa eller förhindra konfikter, se till att de inte sprids till grannländer, skydda civilbefolkningen och sig själva. För att fredsbevarnade militära insatser ska kunna ske behövs många gånger statsparternas samtycke för skydda en överenskommen vapenvila. Även om ambitionen för fredsbevarande styrkor är att undvika våldsanvändning har dom både förmåga och rätt att skydda sig själva.

Studera stjärnhimlen under fredstid

Som militär kan det vara en fördel att ha tillgång till en stjärkikare eller teleskop för att studera stjärnhimlen när tillfälle ges. Det är rogivande och kan gärna delas med andra. Det är få hobbyn som är så fascinerande som stjärnskådning under tysta och stjärnklara nätter. Hos Astro Sweden finns ett mycket brett sortiment av utmärkta stjärnkikare/teleskop i alla olika prisklasser. Här finns stjärnkikare/teleskop för nybörjare, avancerade användare, visuella teleskop samt teleskop för astrofotografering. Du kan bland annat välja mellan akromatiska och apokromatiska refraktorer, ACF teleskop, spegelteleskop, Edge-HD, Schmidt-Cassegrain teleskop och Maksutovteleskop. För nybörjare finns till exempel Nybörjar komplettpaket med urval av teleskop som är perfekta för just nybörjare. När du handlar hos Astro får du snabb leverans och 14 dagars öppet köp.

Till FN:s förfogande

Sverige deltog i FN:s första fredsbevarande styrka 1956 genom att sända väpnade trupper till Israel samt omkringliggande länder. Sedan dess har Sverige fortsatt att sända beväpnade fredsbevarande trupper till oroshärdar världen över. Det har ansetts viktigt att Sverige aktivt bidrar till fred och dämpar konflikter samt oro. Självklart samarbetar Sverige med flera andra medlemsländer i FN samt EU och deltar bara i insatser som givits legitimitet av FN. Sverige har genom åren sänt fredsbevarande trupper till länder såsom Gazaremsan, Cypern, Libanon, Sinai, Bosninen, Makedoninen, Afganistan, Kroatien, Somalia, Kosovo, Västsahara och Kongo-Kinshasa.

Civil plåtslagare inom militären

Ett finare titel för en civil plåtslagare inom militären är flygstrukturtekniker och då tjänstgör du framför allt inom helikopterskvadronen eller vid flygflottiljen. Läs mer här om vad arbetet med fokus på kompetens inom plåtslageri kan innebära inom den svenska Försvarsmakten.

Arbetsuppgifter som plåtslagare inom Försvarsmakten

Som plåtslagare har du den rätta kompetensen och den erfarenhet av plåtslageri som behövs för arbetet som flygstrukturtekniker inom helikopterflottiljens underhållssektion. Helikopterflottiljen är ett militärförband under ständig utveckling och som kräver en hel del service och reparation. Just nu genomgår svensk militär överlag en utbyggnadsfas som gör att både fler militärer och civila behövs i takt med att försvaret växer i både styrka och kapacitet.

Arbetsuppgifter

En plåtslagare som är verksam i Stockholm arbetar generellt sett mest med plåtdetaljer i samband med renovering och byte av plåttak. Kompetens Plåtslageri är ett familjeföretag som främst sysslar med plåtdetaljer i huvudstaden med omnejd. Som plåtslagare vid underhållssektionens 2:a Helikopterskvadron arbetar du huvudsakligen som strukturtekniker med modifieringar och reparationsarbeten på försvarsmaktens Helikopter 15 (Agusta) och Helikopter 16 (Black Hawk). Precis som en plåtslagare i innerstaden behöver du kunna samarbeta med andra yrkesgrupper vid till exempel takläggning och takbyten. Inom försvaret behöver du kunna samarbeta med bland annat personal från helikopterflottiljen och insatsförbandet. Du ingår i ett lag med andra servicetekniker som på olika sätt samarbetar med annan militärpersonal. Du behöver bland annat delta i olika övningar trots att du arbetar som civil plåtslagare inom militären. Helikopterflottiljen är placerad främst i Linköping, men har också garnisoner i bland annat Luleå och Ronneby.

Kvalifikationer

Med tanke på att du krigsplaceras kommer du, förutom dina meriter som plåtslagare, att genomgå en så kallad kombattantutbildning för obeväpnad och civil personal. Denna utbildning ges oftast inom det första tjänstgöringsåret. För att kunna arbeta som civil plåtslagare inom militären behöver du ha intyg som styrker din kompetens samt gärna erfarenhet av olika typer av reparationsarbeten i plåt och komposit. Extra meriterande är om du också har erfarenhet av reparationer på helikopter eller flygplan. Goda kunskaper i engelska språket är ett måste med tanke på övningar med andra nationer samt att du faktiskt kan bli placerad i utlandstjänst. Certifikat som EMAR och EASA gör att du blir mer attraktiv för anställning eftersom dessa certifikat visar att du kan utföra reparationsarbeten på luftfartyg samt att du har god kännedom om till exempel olika delar och reservdelar.

Säkerhetsklass

En anställning som plåtslagare inom försvaret innebär att du placeras i något som kallas säkerhetsklass. För detta krävs bland annat att du är svensk medborgare och du måste genomgå en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll innan du kan anställas. När du skriver under anställningsavtalet skriver du samtidigt under på att du också kan krigsplaceras utanför Sveriges gränser. När det gäller säkerhetstänk och anställning i allmänhet kräver den här typen av tjänst att du kan arbeta självständigt och att du kan ta eget ansvar samtidigt som du inte har några problem med att samarbeta med andra. Du behöver också vara i fysiskt god kondition. Förutom fackkompetens inom plåtslagaryrket behöver du kunna ta till dig andra arbetsuppgifter på ett sätt som visar att du är flexibel och samarbetsvillig. Du behöver också kunna hitta smidiga och snabba lösningar på alla olika typer av serviceproblem och reparationsutmaningar.