max

Allt viktigt om militären

Militären kan ha många former och storlekar. Men vad innebär konkret en militär och vad gör den?

Ska skydda landet

Historiskt och modernt sett finns det olika synsätt på militären och vad det innebär. Inom traditionella statsvetenskapliga studier beskrivs militären ha en viktig roll inom alla nationer, även om det sker på olika nivåer. Men oavsett ideologisk tillhörighet har militären i uppgift att skydda landets gränser och även intressen, vilket är en bild som bekräftas av många i världen.

Exakt vad en militär gör kan dock skilja sig. Framför allt om man jämför de moderna krigen med de som pågick under det som kallades den svenska stormaktstiden. Då fördes krig i syfte att vinna mark, och för att vinna de krigen användes militärens soldater och utrustning. De moderna krigen kan dock se annorlunda ut. USA har till exempel varit inblandade i majoriteten av världens krig sedan andra världskriget. Men här kommer istället ordet intressen in i bilden. USA har generellt inte fört krig i syfte att vinna mark, utan snarare stärka sina och andra länders intressen. Det gäller både i Latinamerika och Asien, där nordamerikanerna framför allt fört väpnade konflikter.

Krig ser olika ut

Det finns många anledningar till att krigen under 2000-talet och krigen för ett antal hundra år sedan ser olika ut. Just intressen är en återkommande faktor. Politiska maktspel och naturresurser är ofta orsaker till att länder krigar med varandra.

En av de större orsakerna är teknologi och modern utrustning. När Sverige invaderade Polen 1563 gjorde man det till fots och via hästar till största del, så kallat artilleri. Det här är något som skulle ses som en direkt omöjlighet i världens moderna krig eftersom det nästan per garanti hade inneburit en förlust.

Vapen och utrustning för militären har utvecklats enormt sedan Kalla kriget påbörjades. Det går bara att jämföra flygvapnen som användes under andra världskriget och det som används under 2020-talet. Drönare, skjutvapen och annat spelar också stor roll. Just drönarna har gjort att krigen utvecklats enormt. Nu för tiden kan USA föra krig med Irak eller mot/i ett annat land, utan att helt och hållet vara på plats. Marktrupper finns det förvisso gott om i Mellanöstern från USA:s sida, men luftattacker sker många gånger från distans. Till exempel genom bunkrar i det aktuella landet, men långt ifrån platsen som ska attackeras. Det finns även fall där USA styrt drönare direkt från Washington D.C.

Det går därför att påstå att militärens roll i världen har delvis förändrats. Det gäller inte minst i länder som Sverige eller andra nationer som generellt sett är duktiga på att hålla sig utanför väpnade konflikter. Då kan militärens roll istället vara att bevaka eller hjälpa till vid nödsituationer.

Vad innebär militären i världen och Sverige?

Att militären är delaktiga i krig vet de allra flesta om. Men är det allt en militär gör i världen?

Militären i Sverige mot USA:s militära styrkor

Det är först och främst viktigt att hålla isär olika militärer. Vad den svenska Försvarsmakten gör och vad USA sysslar med är två helt olika saker. USA har, som bekant, varit inblandade i mängder av militära konflikter från andra världskriget. Sverige har å andra sidan – officiellt – inte varit i krig sedan början av 1800-talet.

Det innebär att Sverige inte behövt använda sin militär på samma sätt som många andra länder. Trots att det svenska flygvapnet var världens femte starkaste under 1950-talet var Sverige aldrig direkt inblandade i några krig.

Den svenska militären har istället fått fokusera på annat under senare år. Det har till exempel varit krishantering, något som sker för andra länder. I länder och regioner där extremväder är vanligt hjälper militären ofta till vid kriser. Till exempel att organisera samhället efter en tornado, jordbävning eller något liknande.

I västvärlden är det inte särskilt vanligt att länder har militär som vaktar gränserna, inte i stor utsträckning åtminstone. Inom EU är gränserna öppna vilket gör att syftet för militär bevakning saknas.

Måste vakta gränserna ibland

Men i vissa fall krävs gränsbevakning, eller att militär sätts in. Det händer sällan i Väst, men i de fall det görs handlar det om när terroristhotet höjs. Då kan militär sköta vissa bevakningar, eller inkallas för att säkerställa säkerheten för den civila befolkningen.

I andra länder är det dock vanligare med militär som håller sig till de traditionella uppgifterna. I de krigsdrabbade länderna i till exempel Asien och Afrika. Här har militären uppgifter som att skydda landets gränser. Det finns ofta helt andra yttre hot mot de länderna än vad det gör mot Sverige, bland annat.

Samtidigt finns det inre hot. I de länderna som ligger i områden där det generellt pågår konflikter – eller är svagare demokratier – finns det gott om hot från insidan. Det kan handla om grupper som försöker ta över makten i landet på något sätt. Det gör i sin tur att militären ibland får extra stor makt. Antingen genom att de skyddar regimen mer än vanligt, eller att de rent av styr landet på ett eller annat sätt.

Hur blir man militär?

Att bli militär sker via olika sätt. Framför allt beror det på vilket land man bor i.

Ta värvning och bli militär

Alla drömmer om att bli olika saker. Vissa vill köra buss, andra vill flyga plan och någon annan kanske vill bli militär. För arbete inom det militära finns det flera vägar att gå.

Inom administration är en sak, men vill man bli militär måste man oftast ta värvning, det beror på land. Att ta värvning kan innebära flera olika saker. I en del fall innebär det att man får göra någon form av värnplikt eller grundutbildning, internutbildning, i syfte att förbereda en inför yrket. De inledande åren eller åtminstone året brukar vara fokuserat på utbildning. Därefter kan man placeras i ett annat land eller en del av ens eget land, beroende på situationen.

Utlandstjänster är vanligare i till exempel USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Från Västvärlden är det här de länder som generellt sett har störst militär och är inblandade i flest väpnade konflikter. Sverige har dock FN-styrkor och övervakande styrkor i flera olika länder, vilket innebär att tjänstegörning utomlands inte är omöjligt.

För att bli militär i Sverige krävs också en så kallad grundutbildning. Den går helt enkelt ut på att man förbereds inför det militära på olika sätt. Det är fokus på olika övningar, såväl inom det fysiska och psykiska. Det fysiska för att garantera att man har rätt förutsättningar för att orka med det påfrestande yrke som det faktiskt innebär att vara militär. Men även det psykiska spelar en hel del roll. Inte minst när det gäller var någonstans man kommer att placeras för sin tjänstgöring.

Största militären i världen

De flesta vet att Sverige inte har världens största armé. Men vilka har det egentligen?

Stormakterna i täten

Föga förvånande placerar sig USA – något de gjort länge – i toppen när det kommer till störst militär. Enligt Cafe spenderar USA bland annat 5000 miljarder dollar per år på sin militärbudget.

Ryssland kommer som en stark tvåa. Just den placeringen är föga förvånande då de här nationerna länge har setts som världens två stormakter, även om maktordningen kan komma att ändra sig.

Asien är känt för sin folktäthet och det genomsyras även i det militära. Såväl Kina som Indien sitter på världens tredje respektive fjärde största armé. Japan ligger på en sjundeplats.

Därefter kommer några europeiska exempel. Det handlar om Frankrike på en femteplats. Fransmännen har dessutom många trupper i sina forna afrikanska kolonier. Samma sak gäller för Storbritannien som dessutom – likt Frankrike – har ett gott samarbete med USA när det kommer till frågor rörande arméerna.

Lite mer oväntade länder på listan är Turkiet och Egypten. Det är förvisso stora länder, som också är inblandade i många väpnade konflikter, vilket egentligen gör saken mer logisk. Även Israel har en stor armé, även om de inte är med på topp 10.

Militära konflikter i utlandet

Blir världen bättre eller sämre? Med tanke på de militära konflikterna är det sistnämnda inte långt bort…

Många konflikter i moderna världen

Den tragiska sanningen är att så länge det har funnits människor så har det funnits konflikter på något sätt. Väpnade konflikter inkluderade. Det vore en lögn att påstå att världen var bättre förr. Den stora skillnaden var att de krig och konflikter som pågick förr inte rapporterades lika mycket som det görs idag tack vare dagens teknologi.

Men världen ser mer konflikter än någonsin. Europa är förvisso en kontinent som slipper undan det mer än tidigare, när länder som Spanien, Tyskland, forna Jugoslavien och stora delar av den östra sidan av kontinenten inte allt för sällan hade problem.

Konflikten mellan Israel och Palestina är sedan 1948 ständigt aktuell, samtidigt som andra oroligheter existerar i bland annat Asien. I Irak och Syrien är det fortsatt svårt att få ordning på läget. Flera olika nationer och organisationer deltar i konflikten, där ingen egentligen är redo att backa ut eller ge upp. Det gör att det sprider sig fler problem i regionerna, och skapar ännu fler väpnade konflikter.

Allt om svenska militären

Sverige är inget land som är känt för sin militär. Men trots det finns det en – hur ser den ut?

Inte lika stark som förr

Sveriges militär var en gång i tiden en av Europas och hela världens starkaste. Det var framför allt mellan åren 1611 och 1718 – även känt som stormaktstiden – som svenskarna nådde framgångar militärt. Man hade kontroll över stora delar av sina grannländer, samt andra delar av Europa. Från Ryssland och Polen till Frankrike och Tyskland, bland annat.

Men ryssarna blev till slut för starka samtidigt som framför allt de skandinaviska länderna och Finland slet sig fria. Det gjorde att Sverige under de nästkommande hundra åren förlorade både mycket mark och människor. I början av 1800-talet avgjordes det sista kriget i svensk historia, eftersom Sverige varit neutrala eller utanför alla väpnade konflikter sedan dess.

Efter andra världskriget nådde Sverige dock lite av en peak inom det militära. Man hade till exempel att av världens starkaste flygvapen, trots att man aldrig aktivt deltog i något krig. Det fanns förvisso planer på det, när man höll på att dras in i Kalla kriget. Men det blev inget mer än just planer.

I modern tid har Sverige dragit ner rejält på sina militära resurser. Militärens budget ligger på cirka 60 miljarder kronor och man har inte överdrivet stora trupper. Under 500 aktiva och nära 15 000 stående, som skulle vara redo att hoppa in vid behov. Däremot har Sverige långt ifrån den minsta militären i Europa och världen.

Kan man bli militär i Sverige?

Trots att Sverige inte har några stora arméer är det trots allt möjligt att bli militär.

Gör en grundutbildning

För att bli militär i Sverige är det positivt att ha gjort värnplikten, eller lumpen, om man föredrar det ordet. Oavsett måste alla som vill bli militärer göra olika övningar och tester. Därefter måste nya rekryteringar göra en grundutbildning. Här bekantas man med sina nya miljöer och andra viktiga delar inom det militära.

Grundutbildningen fokuserar på att lära de blivande militärerna om arbetet, förutsättningarna och mycket annat. Därefter har man möjligheten att börja arbeta för Försvarsmakten. Som svensk har man möjligheten att jobba i olika länder inom det militära, enligt Försvarsmakten själva.

Samtidigt beror det på många olika faktorer. Sverige är som bekant ingen stormakt inom det militära och är inte heller ett land som har varit i krig mycket. Något de över 210 åren i rad i fred bekräftar. Men det finns trots det möjlighet att göra sin tjänstgöring utomlands. Även om Sverige inte ligger i krig med Afghanistan finns det svenska trupper där och på andra håll i Mellanöstern samt andra delar av världen.